Vår effektiva trafikledning – hjärtat i en rationell organisation

TrafikledningDen dagliga trafikledningen har mycket stor betydelse för hur vi kan uppfylla kundernas kvalitetskrav. Den sammanlagda erfarenheten av alla slags transporter gör att vår trafikledning fungerar rationellt och effektivt.

Avancerad teknik ger oss full kontroll och överblick och gör det möjligt att styra fordonen så att de utnyttjas fullt ut. Samtliga bilar är uppkopplade till samma datasystem och dirigeras av erfarna trafikledare på ledningscentralen.

Trafikledningen är lokaliserad till Schenkers huvudanläggning i Göteborg, där TGM och Bäckebols Åkeri har gemensam trafikledning. Det skapar samordningsfördelar och innebär att vi tillsammans kan erbjuda slutkunderna mycket bra service.

Inom samdistributionen kör varje fordon egna zoner. Hela Göteborgsregionen är uppdelad i distrikt av olika storlek, vilket syftar till effektivast möjliga distribution. För att korta ner körsträckorna består exempelvis vissa distrikt av en enda gata i transportintensiva industriområden, medan andra är större.

Den genomtänkta organisationen gör att logistiken konsekvent hålls på en hög nivå – transportarbetet sker snabbt, effektivt, säkert och i slutänden på ekonomiskt och miljömässigt bästa sätt.

 

 

Karta

Här finns vi!

Click to open a larger map

Klicka i kartan för större format!

  • 5016Det här inlägget:
  • 110083Besökare totalt:
  • 13Besökare idag:
  • 1Besökare online nu: